với ông chủ lớn của Ấn Độ Ramdev thép và tập đoàn Sanghvi

thứ tự như dưới đây kể từ năm 2016:

--1750x6mm đường rạch

--1750x4mm đường rạch

--1650 CTL quay 

--850 máy xén đôi


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required