trường hợp với SMC

Chúng tôi đã hợp tác với SMC và chúng tôi rất vinh dự nhận được 3 đơn đặt hàng như sau

1, đường rạch đôi 1650x3mm với dây cương

2, 1350X3mm cắt quay cắt theo chiều dài

3, 1650X3 dây trang trí san lấp mặt bằng cho dự án cắt laser trực tuyến


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required