Lệnh chúc mừng từ Tsingshan Steel

2022-12-03 09:19

thật vinh dự khi nhận được đơn đặt hàng từ thép Thanh Sơn


Chi tiết đặt hàng: Bộ máy xén đôi 1650X3MM tại nhà máy Indonesia(1 dòng)

                       Bộ máy xén đôi 1850X3MM tại nhà máy Indonesia (1 dòng)

                      Bộ máy xén đôi 1650X3MM tại nhà máy Trùng Khánh (2 dòng)

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required
  • This field is required